„KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2021”

Szanowni Państwo i Uczniowie! Polska Szkoła Sobotnia im. Janusza Korczaka w Bradford ma zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową! Wszystkie konkursowe prace zostaną wystawione na aukcję i sprzedaż, a dochód zostanie przekazany terapię genową w walce z SMA kilkumiesięcznej Mai Skrzynieckiej. ZAPRASZAMY!

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

SZKÓŁ POLONIJNYCH W WIELKIEJ BRYTANII

„KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2021″

POD PATRONATEM

KONSULATU GENERALNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MANCHESTER

ORAZ

POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ

 1. Organizator konkursu: Polska Szkoła Sobotnia im. Janusza Korczaka w Bradford
 2. Koordynator konkursu: Jacek Mleczko (j.mleczko.pssb@gmail.com)
 3. Cele konkursu: podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i prezentacja „młodych talentów”. 
 4. Przedmiotem konkursu jest kartka okolicznościowa prezentująca polskie zwyczaje, tradycje oraz symbole związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
 5. Patronat: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Manchester (https://www.facebook.com/Konsulat-Generalny-Rzeczypospolitej-Polskiej-w-Manchester-289357854503076) oraz Polska Macierz Szkolna (https://polskamacierz.org/pl/

6. Patroni medialni:

Logo Londynek.net londynek.net

7. Informacje dodatkowe:

 • Format: „pocztówkowy”, A5 lub A4.
 • Technika: praca może być́ wykonana techniką dowolną, przy czym nie można używać elementów gotowych. 
 • Charakter pracy: praca musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną.
 • Termin składania prac – do 30 listopada 2021 r. włącznie.
 • Kategorie wiekowe: do lat 9, 10-13, 14-18.
 • Nagrody (mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ilości patronów konkursu):
  • Kategoria wiekowa 14-18 1. Miejsce £30 voucher Love To shop, 2. &3. Miejsce £10 voucher Love To shop (+ artykuły plastyczne do każdego zajętego miejsca)
  • Kategoria wiekowa 10-13 1. Miejsce głośnik bezprzewodowy, 2. &3. Miejsce klawiatura bezprzewodowa (+ artykuły plastyczne do każdego zajętego miejsca)
  • Kategoria wiekowa do 9 lat 1. Miejsce głośnik bezprzewodowy, 2. Miejsce klawiatura bezprzewodowa, 3. Miejsce – nagroda książkowa (+ artykuły plastyczne do każdego zajętego miejsca)
 • Składanie prac: prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres Polskiej Szkoły Sobotniej im. Janusza Korczaka w Bradford, 15-17 Edmund St. BD5 0BH.

7. Ogłoszenie zwycięzców – Kartki konkursowe zostaną sfotografowane, a zdjęcia opublikowane na szkolnym profilu Facebook Polskiej Szkoły Sobotniej im. Janusza Korczaka w Bradford. Zwycięzcę, 2. i 3. miejsce w każdej kategorii wiekowej wyłoni publiczność w konkursie na największą ilość polubień w dniach 1-8 grudnia (do godziny 20).

8. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie spotkania bożonarodzeniowego w auli głównej Polskiej Szkoły Sobotniej im. Janusza Korczaka w Bradford, 15-17 Edmund St. BD5 0BH w dniu 18 grudnia 2021. Szczegółowe informacje zostaną przekazane laureatom konkursu (w przypadku braku możliwości stawienia się osobiście na ceremonii, nagroda zostanie przesłana drogą pocztową na wskazany przez laureata adres). 

9. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć również na stronie internetowej – https://polskaszkolabradford.uk i szkolnym profilu Facebook – https://www.facebook.com/PolskaSzkolaBradford/

10. Po wręczeniu nagród odbędzie się̨ Kiermasz Bożonarodzeniowy w auli głównej Polskiej Szkoły Sobotniej im. Janusza Korczaka w Bradford (15-17 Edmund St. BD5 0BH) w dniach 11, 12, 18 i 19 grudnia 2021 oraz aukcja w formie online (za pośrednictwem profilu Facebook PSSB), gdzie będzie możliwość zakupu konkursowej kartki. Cena wywoławcza wynosić będzie £2 (cena zawiera koszt znaczka pocztowego – 1st class Royal Mail stamp). Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na terapię genową w walce z SMA kilkumiesięcznej Mai Skrzynieckiej (link do zbiórki charytatywnej https://www.siepomaga.pl/en/maja-skrzyniecka)

11. Organizatorzy zastrzegają̨ sobie prawo zmiany regulaminu. 

12. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają̨ organizatorzy konkursu. 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu drogą mailową j.mleczko.pssb@gmail.com